Terug    Afdrukken    Inhoudsopgave    Stoppen

Literatuur

Deskundigengids / Vries, Ellen de (red.) en mw. drs. Andra Leurdijk (onderz.).
- STOA/Werkgroep M&M van de NVJ, 1998, 254 p.

Een gezamenlijke uitgave van de Stichting Omroep Allochtonen (STOA) en de Werkgroep Migranten en Media van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). De gids is bedoeld voor journalisten en redacteuren van regionale en landelijke media. Allochtone deskundigen op financieel-sociaal-economisch gebied, ‘staatsbestel, binnenlands bestuur, politiek’, ‘volkshuisvesting & ruimtelijke ordening’, ‘verkeer, vervoer & waterstaat’, ‘volksgezondheid & geneeskunde’, ‘milieu & energie’, ‘onderwijs & wetenschappen’, ‘maatschappelijk welzijn & emancipatie’, ‘organisatie & management’, ‘juridische zaken’, ‘militaire zaken & vredesvraagstukken’, ‘buitenlandse betrekkingen & ontwikkelingszaken’, ‘agrarische zaken & voedselvoorziening’, ‘levensbeschouwelijke zaken’, ‘kunst, cultuur, taal & letteren’, ‘omroep, pers, media, reclame & pr’, ‘sport & spel’, ‘informatica & elektronische media’, ‘multiculturele samenleving’. De deskundigengids heeft een brede definitie van allochtoon gehanteerd: ‘Surinamers, Antillianen, Marokkanen, Turken, Grieken, Joegoslaven, Ghanezen, Molukkers, Chinezen, Indische Nederlanders, Arubanen als Kaapverdianen’. De nationaliteit staat echter niet vermeld in de gids, het gaat immers om meer kleur en waar vandaan doet er niet toe. De gegevens zijn verzameld m.b.v. netwerken van journalisten (NVJ) en de benadering van deskundigen via verwante organisaties en instellingen. Er wordt hierin antwoord gegeven op de volgende vragen: Naam, werkzaam bij, functie, studie, werkadres, privé-adres, bijzonderheden, trefwoorden.

N.b. De deskundigengids is vanwege privacy-gevoelige gegevens niet openbaar en alleen beschikbaar voor de media.

Dragers van verre : deskundigen met meer dan alleen de Nederlandse cultuur / GAO.
- nov. 1995, 48 p.

In deze uitgave zijn 100 deskundigen met meer dan alleen de Nederlandse cultuur opgenomen, die elk op hun eigen wijze in de dagelijkse praktijk vorm geven aan de harmonieuze multiculturele samenleving. Ze vervullen allen functies in de Nederlandse samenleving en geven daarmee aan dat harmonieuze integratie mogelijk is met behoud van hun eigen specifieke cultuur. Profielenboek.

N.b. ‘Dragers van verre’ is op dit moment niet meer verkrijgbaar.

Ghanese organisaties in Amsterdam : een netwerkanalyse / Maria Berger [et al].
- Het Spinhuis, 1998, 50 p.

In deze studie zijn de organisaties van de Ghanese gemeenschap in Amsterdam in kaart gebracht. Adresgids.

De inhaalrace... : tien portretten van zwarte, migranten- en vluchtelingenstudenten in het hoger onderwijs / Roline Redmond en Sabah Makhloufi.
- Netwerk ZMV, Utrecht, 1997, 96 p., ISBN 90 9010532 8

In tien gesprekken vertellen studerende en afgestudeerde Indische, Surinaamse, Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse en Afghaanse Nederlanders hun ervaringen tijdens hun studie. In het vademecum een uitgebreide adressenlijst met studentendecanen, studentenverenigingen, dienstverlening aan studenten, uitzendbureaus voor hoog opgeleide allochtonen, organisatie-, trainings- en adviesbureaus, overkoepelende organisaties en expertisecentra gericht op interculturalisatie, adressen voor advies, ondersteuning en belangenbehartiging, gezondheidszorg en tot besluit een literatuurlijst en relevante tijdschriften.

Inventarisatie-onderzoek onder Surinaamse, Antilliaanse, Arubaanse en Molukse zelforganisaties m.b.t. Nieuwkomersactiviteiten / drs. M.L. Honsbeek, m.m.v. mw. I. Richardson, dhr. J. Hiwat.
- Adviesraden gemeente Amsterdam, nov. 1992, 54 p.

Beschrijving van de belangrijkste Surinaamse, Antilliaanse, Arubaanse en Molukse zelforganisaties.

Marokkaanse organisaties in Amsterdam : een netwerkanalyse / Fleur Alink [et al].
- Het Spinhuis 1998, 74 p.

In deze uitgave zijn de organisaties van de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam in kaart gebracht. Adresgids.

Profielenboek van allochtone bestuurders : actueel overzicht van allochtonen op HBO- en universitair niveau, beschikbaar voor bestuurlijke functies / Bureau Sociale Vernieuwing van de Gemeente Rotterdam, 1999. - [49 p.], foto’s [tweede editie aug. 2000]

Profielenboek met meer dan 40 geschikte hoger opgeleide allochtonen uit 12 windstreken, die voldoen aan het gestelde profiel om vacante bestuurlijke functies te vervullen. Gemengd. 135 Kandidaten zijn aangeschreven en later persoonlijk benaderd; een 60-tal allochtone (zelf)organisaties is informatie over het profielenboek verstrekt, om onder de aandacht te brengen van hun netwerk; kandidatenbestanden van Legato Opleidingen BV zijn gebruikt.

Sociale kaart 1998 van multi-cultureel Amsterdam / Jennifer Tjin A Ton en Diana Schreuder.
- Afd. Communicatie Gemeente Amsterdam, 1998, 79 p.

In deze tweede uitgave staan op overzichtelijke wijze allerlei instanties die in en rond Amsterdam actief zijn met migranten (‘migranteninstanties’). Leidraad voor alle instellingen die met en voor migranten werken. Ook voor intermediairen en migranten die op zoek zijn naar bepaalde informatie. Adresgids.

Sociale kaart voor de Antillianen en Arubanen in Amsterdam. / Forsa. - Amsterdam, 34 p.

Adresgids met namen, adressen en doelstellingen van relevante organisaties

Surinaamse/Arubaanse organisaties in Amsterdam : een netwerkanalyse / Maria Berger [et al].
- Het Spinhuis, nov. 1998, 74 p.

In deze uitgave wordt beschreven op welke wijze Surinaamse & Arubaanse groepen georganiseerd zijn en hoe netwerken binnen deze groepen functioneren. Adresgids.

Turkse organisaties in Nederland : een netwerkanalyse / Anja van Heelsum & Jean Tillie; m.m.v. Meindert Fennema.
- Het Spinhuis, 1999, 40 p.

In dit boekje wordt een beeld geschetst van de Turkse gemeenschap zoals die naar voren komt via haar organisaties. Hoeveel organisaties zijn er, wat voor een soort organisaties zijn er en op wie richten zij zich? Na deze inventarisatie wordt er ingegaan op de betekenis van die organisaties voor de Turkse gemeenschap in Nederland. Adresgids.

Bron: MCE, juni 2000


Terug    Afdrukken    Inhoudsopgave    Stoppen